ARVAJI 15

Sušare „Arvaji“ (silosi za žito) su proizvod koji je prevashodno namenjen manjim gazdinstvima. Tehnički, napravljeno je vrlo jednostavno rešenje. Ćelija za sušenje zrna je prečnika 2,5m i visine šest metara, kapaciteta 15 tona, a istovremeno je i silos za skladištenje.

Ovo je konstruktivno tako rešeno što je oplata od čeličnog perforiranog lima. Zrno se u ćeliji suši ili provetrava tako što ventilator ubacuje u cilindar topao ili hladan vazduh, koji prolazi kroz rupe na limu i produvava masu zrna.

Prilikom pražnjenja koša, masa zrna se sliva postepeno i ravnomerno od vrha preko „stepenica“. Zahvaljujući tome, odnosno stalnom ravnomernom rasporedu težine, prilikom postavljanja koša nije potreban temel.

Sušenje zrna obavlja se uduvavanjem toplog vazduha u ćelije. U procesu sušenja zrna u „Arvaji“ sušari, gorivo u kotlu zagreva vazduh, koji se uduvava u ćeliju vetilatorom .

U proizvodnom programu „ARVAJI“-a nalaze se i višenamenski kotlovi za grejanje različitih objekata. Posebno je akcenat stavljen na proizvodnju kotlova, koji kao gorivo koriste čvrsto gorivo, a pre svega ostatke biljne proizvodnje.

Predviđeno je da zagrevanje vode može da se obavi i tečnim ili gasovitlm gorivom, ali zbog ekonomskih efekata preporučujemo korišćenje biljnih ostataka. Potvrđeno je da 40-45 kg slame ili kočanki kukuruza daje toplotne energije koliko i 15 kg nafte.

Predvideli smo višenamensku primenu kotla. Tako pored sušenja zrna, toplotna energija, može da se iskoristi za zagrevanje stambenih objekata, radnog prostora, staklenika, objekata u stočarstvu…

Kombinovanjem primene, energetski deo se koristi racionalnije više dana u godini.

Princip rada Arvaji sušara za žitarice

Konktaktirajte nas
Molimo vas napišite vaše ime i prezime
Molimo Vas upišite vaš kontakt telefon.
Vaša poruka nama, napište i za koji model sušare ste zainteresovani, kao i neke bitne informacije kako bi smo mogli da vam predložimo naj isplativiji model sušare Arvaji za vas.
Top