ARVAJI 60

Opis sušare za žitarice A60

Ove sušare pripadaju tipu šaržnih sušara. Sušenje se odvija čistim vazduhom koji se greje u izmenjivaču toplote. Rad sušare je gotovo potpuno automatizovan i sušenje je maksimalno ekonomično.

Sušara se sastoji od četiri ćelije međusobno povezane. Svaka ćelija sastoji se od cilindričnog skladišta zrna, indirektnog izmenjivača toplote, gorionika, kofičastog elevatora i skupljača plevice. Sušara uključuje zajednički komandni ormar i pokrivena je zajedničkim krovom.

Princip rada arvaji sušara za žitarice

Tehničke karakteristike indirektne šaržne sušare A60

 

 • Projektovani časovni kapacitet na bazi sirovog zrna kukuruza 30.000 kg/h.
 • Količine zrnaste mase u sušari od 60.000kg
 • Vreme tretiranja materijala -susenja  od 30-60 minuta za jedan postotak vlage
 • Vreme hlađenja – 25 minuta
 • Instalisana snaga izmenjivača  948KW(4×237)
 • Opseg zagrevanja vazduha od 60-120 stepeni celzijusa
 • Utrošak dizela od po toni osušenog kukuruza 12l/t
 • Maksimalni utrošak električne energije od 20KW/h.
 • Dimenzije sušare su:
  • Širina :8500mm
  • Dužina8500mm
  • Visina 10030mm.
 • Ukupna instalisana snaga elektro motora 22KW.

Sve karakteristike se mogu menjati u skladu sa zahtevima i potrebama kupca. Kao emergent može se koristiti gas, nafta, mazut. Ovi tipovi sušara namenjeni su većim gazdinstvima koja imaju potrebu za sušenjem većih količina žitarica u sezoni. Sve sušare pravljene u “sušarama Arvaji”mogu se koristiti za sušenje više tipova žitarica. Prikazan model je prvi put finansiran iz subvencija za poljoprivrednike.

Sve Naše sušare dolaze kao “kljuc u ruke”resenje. Naš tim ih montira i pušta u probni rad.

Molimo vas napišite vaše ime i prezime
Molimo Vas upišite vaš kontakt telefon.
Vaša poruka nama, napište i za koji model sušare ste zainteresovani, kao i neke bitne informacije kako bi smo mogli da vam predložimo naj isplativiji model sušare Arvaji za vas.
Top