By 23/06/2016

Mini sušare za kukuruz

Mini sušare za kukuruz – Nakon što se izvrši žetva kukuruza vlasnici malih poljoprivrednih gazdinstava moraju da donesu odluku šta će dalje da čine sa požnjevenim klipovima. Neposredno nakon žetve, ponuda robe na tržištu je veća nego potražnja, stoga preduzeća koja se bave otkupom zrna imaju mogućnost da diktiraju cene. Cene, kao po pravilu, u vreme otkupa bivaju niže od očekivanih, dok najveću vrednost dostižu znatno kasnije, kada se količina robe na tržištu smanji – odnosno, kada potražnja postane veća.

To je razlog što većina poljoprivrednika odlučuje da skladišti kukuruz i čeka bolje cene za prodaju.

Međutim, kukuruz nije moguće direktno sa njive deportovati u silose.

Zavisno da li je godina bila sušna ili kišovita, varira i udeo vlage u zrnu. U Srbiji, kada je godina sušna, udeo vlage u zrnu kukuruza bude od 15 do 17%, dok kada su godine kišne udeo vlažnosti raste i do 23%. Pre skladištenja zrna se moraju sušenjem dovesti do 14% vlažnosti, kako bi se zaustavio razvoj gljivica, njihova fiziološka aktivnost i produkcija mikotoksina.

Sušenje zrna kukuruza poželjno je izvršiti od 24h do 48h nakon obavljene žetve. Nakon što je postignuta optimalna vlažnost zrna, zrna je nakon sušenja (a pre skladištenja) potrebno ohladiti do 2 odnosno 5 stepeni celzijusa. Skladištenje toplih zrna u hladna skladišta dovelo bi do kondenzacije, koja pogoduje razvoju gljivica i buđi.

Kako osušiti kukuruz?

Obzirom da od celokupnog prinosa kukuruza najveći udeo uzgajaju mala poljoprivredna gazdinstva, jasno je da su mogućnosti za veštačko sušenje male. To je razlog što se kukuruz i dalje čuva u ambarima i čardacima, gde se suši prirodnim putem. Ova vrsta sušenja je zavisna od atmosferskih padavina i vremenskih prilika i bezbedna je samo ukoliko je atmosferska vlaga od 55% do 75%, a temperatura ne pada ispod 4 i ne penje se iznad 15 stepeni celzijusa.

Alternativa tradicionalnom sušenju u ambarima su mini sušare za kukuruz. Mini sušare su višestruko isplativa investicija. Domaće su proizvodnje sa dugogodišnjom tradicijom, izrađuju se od visokokvalitetnog lima koji je otporan na vremenske prilike, ekonomične su, a mogu poslužiti i za kasnije skladištenje zrna kukuruza.

Prednosti mini sušare za kukuruz

Vreme žetve je nezavisno od atmosferskih padavina, jer na sušenje ne mora da se čeka.

  • Zrno kukuruza sušenjem ima bolji kvalitet.
  • Sušenjem se smanjuju gubici zrna.
  • Sušenjem se vrši zaštita zrna od gljivica i buđi.
  • Sušenje omogućava skladištenje kukuruza na duži vremenski period.
  • Sušenjem i skladištenjem kukuruza možete ostvariti i do 20% veću zaradu.

Princip rada mini sušare za kukuruz

Mini sušare za kukuruz namenjene su za sušenje svih vrsta žitarica u zrnu, a naročito su pogodne za sušenje zrna kukuruza velike vlažnosti. Sušenje se vrši kontinuirano i kvalitetno.

Sušara radi samostalno i automatski, a potreban je samo povremeni nadzor i provera od strane ljudskog faktora. Na komandnom ormariću se menjaju parametri za rad izuzimača, kada se unosi ulazna vlažnost zrna. Zrna se tokom sušenja spuštaju polako sa vrha ka dnu sušare, odnosno prolaze naizmenično zonu zagrevanja (sušenja) i hlađenja, a da pritom ne postoji mogućnost da se pregreju ili oštete. Po završetku procesa iz sušare izlaze zrna spremna za skladištenje, ravnomerno osušena i ohlađena.

Mini sušare su prikladne za mala poljoprivredna gazdinstva, a naročito za stočare koji proizvodnju vrše namenski za svoje potrebe.

Kapacitet mini sušare su različiti, a mogu biti od 14 do 28 tona, zavisno od potreba poljoprivrednog gazdinstva – koliko radnih sati sušara treba da radi u toku dana i koja je ulazna vlažnost zrna.

Konstrukciju sušare čine čelične cevi koje su zaštićene od korozije. Spolja i iznutra su obložene alu-cink limom, a obezbeđene su i toplotnom izolacijom. Sastavni deo sušare je i generator toplote, koji se izrađuje od termo stabilnog čelika. Moguća je i energetska racionalizacija uz pomoć recirkulacije vazduha koji hladi zrno. Kotlovi su izrađeni od visokokvalitetnih materijala, a od energenata mogu se koristiti biljni otpad, čvrsto gorivo ili gas. Svim navedenim elementima sušare upravlja se uz pomoć komandnog ormarića.

Zašto kupiti mini sušaru?

Pored sušenja kukuruza, pogodna je i za sušenje svih ostalih vrsta žitarica. Posedovanjem sušare smanjujete troškove uslužnog sušenja, doprinosite kvalitetu svog kukuruza, a prekidate lanac zavisnosti od velikih firmi koje vrše sušenje i skladištenje.

Mini sušara je jednostavna za upotrebu i rukovanje, na vašu adresu dolazi 80% montirana, brzo se postavlja i spremna je za rad.

Kupovinom „Arvaji“ sušare dobijate apsolutnu garanciju na godinu dana, kao i uvek raspoloživu podršku stručnog tima proizvođača.

Veoma je zanimljivo jer:
Sa Arvaji sušarama štedite i zaradjujete i do 20% više novca!

Proizvodimo i prodajemo sušare, silose, a takodje uslužno vršimo sušenje kukuruza našim mašinama i mehanizacijom

Kada kupujete kod nas tada znajte da Vas čekaju:
Koristimo samo kvalitetne materijale i imamo nisku cenu.

 Mini sušare za kukuruz – za zainteresovane

Ako želite da nas kontaktirate evo email:arvaji.mihajlo@gmail.com ili na mobilni telefon:
+381 (0)62 164-72-56

Kontaktirajte nas i preko fejs stranice ili preko kontakt strane na našem sajtu.