By 17/02/2019

Mini sušare za kukuruz/žitarice: novo ili polovno?

Da bi se obavilo pravilno skladištenje kukuruza, u klipu ili u zrnu, potrebno je da se najpre osuši. Ukoliko se to ne bi učinilo, ili se ne bi uradilo na vreme, moglo bi se dogoditi da kukuruz užegne, usled visokog sadržaja ulja. Smisao sušenja je da se umanji višak vlage u svakom zrnu i da je ostane tek toliko koliko je potrebno za latentni život semena. Ukoliko je u zrnu vlaga iznad 30 procenata, tada je sušenje neophodno.

Idealno rešenje susare za mala poljoprivredna gazdinstva

Registrovana, nekomercijalna, porodična poljoprivredna gazdinstva mogu ostvariti značajne uštede i unaprediti rad, kupovinom novih ili polovnih mini sušara za žitarice i kukuruz. One mogu imati kapacitet koša od 10 do 25 tona, a kao energent koriste čvrsto gorivo ili gas.
Odlikuju se veoma kvalitetnom izradom, a uz sušaru se dobija apsolutna garancija na godinu dana.
Za mala poljoprivredna gazdinstva, silosi predstavljaju veoma dobru investiciju. Pri tome, misli se prvenstveno na uštedu, ali i na zaradu, koja je do čak 20% viša. Korišćeni, a visoko kvalitetni silosi mogu da se nabave po pristupačnim cenama. Materijali izrade su kvalitetni, i kupcima je obezbeđena podrška, što je mnogim ljudima glavni razlog da se odluče za nas.

Uštedite i ne zavisite od velikih firmi za sušenje

Kombajniranje zrna kukuruza i njegovo dosušivanje u sušarama, predstavljaju temelje moderne proizvodnje. Svaki poljoprivrednik očekuje što veću dobit, tako da je potrebno ostvariti visoke prinose sa niskom vlagom u berbi. To bi dalje značilo da troškovi sušenja moraju da budu što je moguće niži, kako bi prihod gazdinstva bio viši.
Mobilne sušare mogu da budu kapaciteta od 11 do 13 tona po šarži. One su do 80% već montirane, a na adresu vlasnika se isporučuju veoma brzo.
Kada se projektuju, sušare se izrađuju kao protočne ili šaržne sušare. Šaržne sušare su urađene kao montažni objekat i obložene su izolacionim panelima. Materijal izrade je čelična konstrukcija. U unutrašnjosti sušare se nalaze metalni delovi koji su toplo pocinkovani. Postoji vise komora u kojima se slaže ono što se suši. Susare se prave od prohromskog materijala, koji je dozvoljen da se koristi u prehrambenoj industriji. Termogenerator se nalazi u zadnjem delu sušare, i namenjen je transportu i zagrevanju vazduha. Povezan je sa komorom za sušenje, sistemom kanala i preko modula. Vazduh cirkuliše horizontalno, i to po dužoj strani tacni. Takođe, postoje i regulacione žaluzine, čija je uloga da obezbede da vazduh cirkuliše ravnomerno.
Vazduh se zagreva uz pomoć termogeneratora, a kao energenti se koriste:
odgovarajući gorionici – gas, drveni pelet, nafta, lož ulje;
zagrevanje uz pomoć automatskog doziranja;
pomoću ručnog loženja – briketi, drvo, sušeni drveni ugalj, i dr.
Procesom sušenja se upravlja elektronskim regulacionim termostatom i to ručno, a moguće je i automatski, uz pomoć programatora.

Principi rada sušare za zitarice

Mini sušare su namenjene za sušenje svih vrsta zrna, uljarica i žitarica, kontinuirano i kvalitetno. Posebno su pogodne kod sušenja zrna kukuruza koje je visoke vlažnosti. One mogu da budu prikladne za mala poljoprivredna gazdinstva, pre svega za stočare, u smislu da za svoje potrebe sačuvaju proizvodnju namenskog hibrida.
Sušara radi kontinuirano i automatski i potreban je samo povremeni nadzor. Postoji komandni ormarić, na kome je neophodno da se promeni parametar rada izuzimača, i kada se menja ulazna vlaga zrna. Proces je takav da zrno tokom sušenja polako prolazi ka dnu sušare, odnosno, kroz zonu sušenja i hlađenja, bez ikakvog oštećenja ili mogućeg pregrejavanja. Na kraju, iz sušare će izaći zrno koje je pripremljeno da se skladišti, dakle, sasvim ravnomerno osušeno i kvalitetno.

Sušare za sve žitarice

Kapacitet mini sušara je različit, i može da se kreće od 14-28 tona, što je opet uslovljeno koliko je radnih sati u toku jednog dana, ali zavisi i od ulazne vlage zrna.
Konstrukcija sušare je od čeličnih cevi koje su zaštićene od pojave korozije; spolja, kao i iznutra su obložene alu-cink limom, i poseduju toplotnu izolaciju. Sastavni deo je generator toplote, koji se obično izrađuje od vatrootpornog čelika. Takođe, postoji i energetska racionalizacija uz pomoć recirkulacije vazduha koji hladi zrno.
Svim navedenim delovima sušare se upravlja uz pomoć spomenutog komandnog ormarića.

Pužni VS kofičasti elevatori

Namena elevatora je vertikalni transport zrna u silosima i rade tako što se zrno ubacuje kroz otvor na stopi, koja se nalazi sa zadnje ili prednje strane elevatora. Proces se odvija tako što kofice zahvataju zrno i podižu ga nagore. Na cenu kofičastog elevatora utiče to da li je nov ili remontovan, koje je visine, kojeg je kapaciteta…
Elevatori se drugačije nazivaju transporteri. Postoje različiti prečnici, a ono što je veoma važno to je da spoljna cev ne bude od 1 ili 2 milimetra lima, jer bi tada došlo do krivljenja pužnog elevatora na većim dužinama. Spirale su kvalitetne izrade, tako da nije moguće da se oštete, iskrive ili potroše tokom transporta.
Pužnim elevatorima se prenose kukuruz, uljarice, pšenica, brašno, stočna hrana, mineralna đubriva, PVC granule, šećer, šećer u prahu, so, kao i mnogo drugih materijala.
Karakteristično je da pužni elevatori imaju loma do pet-šest procenata i pri tome su jeftiniji; sa druge strane, kofičasti su čak do tri puta efikasniji i bez loma.
Nimalo ili minimalno loma je odlika dobre sušare, odnosno, spirala kojoj je uloga mešanje, treba da bude dovoljno udaljena od zida cevi u kojoj je smeštena. U toku punjenja sušare može nastati lom, ali je on minimalan, iz razloga što se sušara napuni vrlo brzo, tako da nivo kukuruza brzo raste, pa se na taj način smanjuje visina sa koje pada zrno. Bitno je da zrno na kraju, bude osušeno po celoj zapremini i potpuno, i da se ne događa da kukuruz ili druge žitarice nakon sušenja “povrate“ vlagu. Ovakva situacija je moguća teoretski, na primer – uradi se sušenje u sušari, a napolju je visoka vlažnost vazduha tokom rashlađivanja. Međutim, u praksi, veoma se retko događa, posebno kada se radi sa kvalitetnim sušarama.