By 21/06/2016

Proizvodnja silosa za žitarice – Silosi su vertikalni objekti koji služe za skladištenje žitarica. Za njihovom primenom potreba je sve veća, naročito kod malih poljoprivrednih gazdinstava. Otkupna cena žitarica najmanje je u vreme žetve, jer svi poljoprivrednici nose svoju robu na otkup. Ukoliko prodaju žito ili kukuruz po otkupnoj ceni u vreme žetve, zarada može biti umanjena i do 25%. Rešenje je skladištiti žitarice i sačekati da se količina robe na tržištu smanji, a otkupna cena poveća.

Mala poljoprivredna gazdinstva koja ne poseduju vlastite silose skladištenje robe mogu platiti velikim preduzećima koja takve usluge pružaju profesionalno. Međutim, ove usluge su skupe i mogu oduzeti i do 20% od ukupne zarade poljoprivrednika.

Kupovina silosa isplativa je investicija, naročito sada kada se sredstva ne moraju izdvojiti iz ličnog budžeta, već se može konkurisati za bespovratne kredite i subvencije kod Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu ili IPARD fondova.

Proizvodnja silosa

Silosi su idealni za bezbedno, kvalitetno i dugotrajno skladištenje žitarica, jer pružaju uspešnu zaštitu od kvarenja robe i štetočina, naročito ukoliko su građeni od čvrstih materijala i kvalitetnih podnih obloga. Silosi omogućavaju lakše rukovanje skladištenom robom i elevatorski transport, kao i praktičnu primenu insekticida prilikom silaže.

Sušare Arvaji bave se proizvodnjom silosa za žitarice većih ili manjih kapaciteta, već dvadeset godina.

 • Napravljeni su od visoko kvalitetnog lima koji je otporan na uticaj atmosferskih prilika.
 • Silosi mogu biti fiksni, odnosno postavljeni na prethodno pripremljenu površinu, ili mogu biti mobilni i pomerati se po potrebi.
 • Kapaciteti silosa za žitarice su od 10 do 50 tona.

Karakteristike silosa:

 • Visoka otpornost na atmosferske i fizičke uticaje.
 • Otporni su na tečnosti i gasove.
 • Otporni su na UV zračenje.
 • Postojani su na ekstremno niskim i visokim temperaturama.
 • Ekološki su prihvatljivi.
 • Imaju odlične mehaničke karakteristike.
 • Krovna ventilacija niveliše spoljnu i unutrašnju temperaturu, te sprečava kondenzaciju na unutrašnjim zidovima silosa, stoga ne dolazi do lepljenja i kvarenja zrna.
 • Zbog kvaliteta materijala predstavljaju dugoročno rešenje za skladištenje žitarica.
 • Povoljne cene – silosi od čeličnog lima su znatno povoljniji od betonskih silosa, a znatno brže se i postavljaju.

Punjenje silosa se vrši putem kofičastog elevatora ili pužnog transportera i pneumatskim putem. Ukoliko gazdinstvo poseduje više silosa koji su poređani u ravni ili grupisani na jednom mestu, punjenje se može vršiti preko višedelnog razdelnika koji se nalazi iznad silosa. Žitarice se slobodnim padom, putem cevi, skladište u silose. Punjenje silosa može se vršiti i horizontalno, putem koritastog pužnog transportera.

Domaća proizvodnja, kvalitetni materijali, povoljna cena, kao i konstantna podrška zanatlijskog tima, razlozi su da se opredelite za kupovinu Arvaji silosa.

Subvencije za silose od države

Već smo spomenuli da novac za kupovinu silosa nije nužno izdvojiti iz vlastitog budžeta. Naime, Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo svake godine raspisuje konkurs kojim se poboljšava i podstiče tehnička i tehnološka opremljenost malih poljoprivrednih gazdinstava.

Cilj konkursa je dodeljivanje bespovratnih kredita, a iznos koji može biti dodeljen po jednom konkursu je do 20 miliona dinara. Sredstva se mogu koristiti za nabavku mašina za pripremu, proizvodnju i pakovanje voća, povrća, lekovitog bilja i žitarica.

Ukoliko osmislite projekat koji je održiv, realan i izvodljiv, možete konkurisati za dodeljivanje bespovratnih sredstava koja bi unapredila poslovanje vašeg poljoprivrednog gazdinstva.

Ko može konkurisati za subvencije?

Svi nosioci registrovanih komercijalnih poljoprivrednih gazdinstava mogu konkurisati za podsticajna sredstva koja se dodeljuju. Neophodno je da su poljoprivredna gazdinstva registrovana u Registru poljoprivrednih gazdinstava i da imaju aktivan status.

Poljoprivrednici koji konkurišu za bespovratna sredstva moraju ispunjavati određene uslove.

IPARD fondovi

Podsticajna sredstva moguće je realizovati i putem IPARD fondova, projekta Evropske Unije. Poljoprivrednici koji podnose zahtev za IPARD subvencije moraju prilagoditi proizvodnju preciznim i jasnim pravilima na osnovu kojih postoje bodovne liste.

Kako bi krediti bili uspešno realizovani, proizvodnja mora biti potpuno usaglašena sa IPARD normama, jer odudaranje od samo jedne stavke može rezultirati odbijanjem subvencionisanja. Razmislite koliko je vaš projekat isplativ, koliko se uklapa u vremenske rokove, da li je prihvatljiv i izvodljiv.

Sredstva koja dodeljuju IPARD fondovi mogu biti upotrebljena za nabavku poljoprivredne mehanizacije, za proizvodnju mesa, mleka, voća i povrća, za seoski turizam. Nije ih dozvoljeno koristiti za plaćanje poreza, zakupa, lizinga, carine, putnih i sudskih troškova itd.

Kupovinu silosa, baš kao i kupovinu sušara, za mala poljoprivredna gazdinstva uz pomoć subvencija od strane IPARD fondova je moguće uspešno realizovati, ali samo uz striktno poštovanje rokova, naznačenih propisa i odredbi.

Sa nama značajno štedite i profitirate i do 20% više novca!

Proizvodnja silosa za zitarice – za mala gazdinstva

Kontaktirajte nas putem email adrese: arvaji.mihajlo@gmail.com ili na mob. telefon:
062/423052

Takodje nas možete kontaktirati i preko fejsbuk stranice ili preko kontakt forme.