By 23/06/2016

Subvencije za domaće sušare

Subvencije za sušare – Kraj zime za poljoprivredne proizvođače predstavlja početak nove sezone radova na polju. Prave se planovi za novu sezonu i predstojeću proizvodnju.

Otkupna cena na kraju sezone po pravilu je niska, jer je ponuda robe velika. Ako žele da im se celogodišnji trud i rad isplati, poljoprivrednici moraju skladištiti rod i sačekati da se ponuda na tržištu smanji. Kako bi žitarice mogle biti skladištene, moraju prethodno biti osušene, jer bi u suprotnom došlo do buđanja i klijanja zrna, ili bi bilo podložno uticaju raznih štetočina.

Mala poljoprivredna gazdinstva su prilično zavisna od velikih preduzeća koja se profesionalno bave sušenjem i skladištenjem žitarica. Svi poljoprivrednici streme ka posedovanju vlastitih sušara, uz čiju pomoć bi mogli očuvati do 20% zarade, koju prosleđuju preduzećima koja se bave uslužnim sušenjem.

Subvencije za sušare za žitarice

Sredstva za kupovinu sušare ili silosa nije lako odvojiti od raspoloživih finansija. Međutim, Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo svake godine raspisuje konkurs kojim se podstiče i poboljšava tehnička i tehnološka opremljenost malih poljoprivrednih gazdinstava.

Sva registrovana aktivna poljoprivredna gazdinstva mogu se prijaviti na ovaj konkurs i dobiti potrebna sredstva (subvencije). Subvencije su namenske i odnose se na nabavku potrebnih poljoprivrednih mašina i opreme.

Cilj konkursa je dodeljivanje bespovratnih kredita, koji po jednom konkursu mogu iznositi do 20 miliona dinara. Dobijena sredstva se mogu iskoristiti za:

 • kupovinu mašina za pranje, čišćenje, poliranje, pripremu, sortiranje i pakovanje voća i povrća.
 • za opremanje sušarama za lekovito, začinsko i aromatično bilje.
 • za opremu za preradu uljarica; za opremanje hladnjača manjih kapaciteta.
 • za skladištenje voća i povrća i njihovu pripremu za tržište.
 • za nabavku paleta za skladištenje voća i povrća.

Ko može konkurisati za subvencije u poljoprivredi?

Pravo da konkurišu za podsticajna sredstva ostvaruju sva lica koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazinstava, u kojem imaju aktivan status. To mogu biti:

 • Fizička lica – nosioci komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva.
 • Preduzetnici.
 • Privredna društva.
 • Zemljoradničke zadruge (moraju imati najmanje pet članova koji su upisani u Registar kao nosioci ili pet članova koji su nosioci komercijalnih porodičnih poljoprivrednih gazdinstava, koja imaju aktivan status).
 • Srednje škole.
 • Naučnoistraživačke organizacije u oblasti poljoprivrede.

Uslovi za subvencije

Lica koja podnose zahtev za subvencije na iste ostvaruju pravo ako:

 • Je u potpunosti realizovalo investicije za koje podnosi zahtev od 1. Januara godine u kojoj se zahtev podnosi zaključno sa datumom podnošenja zahteva.
 • Je vrednost investicije za koju se podnosi zahtev jednaka ili veća od 65.000 rsd.
 • Za investiciju za koju podnosi zahtev ne koristi podsticaje neke druge organizacije (subvencije, podsticaje, donacije), odnosno ista investicija ne sme biti finansirana od strane više donatora.
 • Nema evidentirana neizmirena dugovanja prema Ministarstvu poljoprivrede, po prethodnim projektima koji se tiču donacija, subvencija i kredita.
 • Nema nerealizovane investicije za koje su ranije odobreni podsticajna sredstva.
 • Je izmirilo sve obaveze po osnovu javnih prihoda.
 • Dobavljač i podnosilac zahteva nisu povezana lica.

Lice koje ispunjava opšte uslove ostvaruje pravo na podsticaje i ukoliko u Registru ima upisano poljoprivredno zemljište pod proizvodnjom odgovarajućih vrsta biljnih kultura i odgovarajuće površine. Kada je konkretno poljoprivreda u pitanju to znači do 50 hektara žitarica, industrijskog i krmnog bilja.

Prilikom podnošenja zahteva za subvencije, sva potrebna dokumenta i uverenja ne smeju biti starija od 30 dana, a potrebno je priložiti original i overene kopije. Dokumenta moraju biti na srpskom jeziku (ili prevedena od strane ovlašćenog prevodioca), a najveći iznos koji korisnici mogu dobiti u jednoj kalendarskoj godini je 1.500.000 rsd.

IPARD fondovi

IPARD fondovi su projekat Evropske Unije. Poljoprivrednici koji podnose zahtev za IPARD subvencije moraju prilagoditi proizvodnju preciznim i jasnim pravilima na osnovu kojih postoje bodovne liste.

IPARD fondovi nisu socijalni program kojim se dodeljuju sredstva za kupovinu mehanizacije kako bi se poboljšalo finansijsko stanje malih poljo-gazdinstava. Da bi krediti bili uspešno realizovani, proizvodnja mora biti potpuno usaglašena sa IPARD normama, jer odudaranje od samo jedne stavke može rezultirati odbijanjem subvencionisanja.

Ukoliko razmatrate da konkurišete za kredite IPARD fondova, savetujemo vam da detaljno analizirate poslovanje svog gazdinstva. Ovu analizu bi trebalo napraviti pre samog konkursa, kako biste mogli da otklonite nedostatke koji bi mogli dovesti do toga da budete odbijeni. Sagledajte realno koliko je vaš projekat prihvatljiv i izvodljiv.

Strogo je definisano za šta mogu biti upotrebljena sredstva koja dodeljuju IPARD fondovi: za nabavku poljoprivredne mehanizacije, za proizvodnju mesa, mleka, voća i povrća, za seoski turizam.

Sredstva se ne smeju koristiti za plaćanje poreza, zakupa, lizinga, carine, putnih i sudskih troškova itd.

Kupovinu sušara za mala poljoprivredna gazdinstva uz pomoć subvencija od strane IPARD fondova je moguće uspešno realizovati, ali samo uz striktno poštovanje rokova, naznačenih propisa i odredbi.