By 17/02/2019

Subvencije u poljoprivredi

Kada se hladni zimski dani približe kraju, mala poljoprivredna gazdinstva počinju sa planovima za predstojeću sezonu i proizvodnju. Međutim, postoji niz problema koji ih muče svake godine, a javljaju se i neki novi, pa se postavlja pitanje – gde je rešenje?

Subvencije/krediti za sušare za žitarice

Koristeći sušare u proizvodnji, prinosi i prihodi se povećavaju za oko 20%. Iz zrna kukuruza ili žitarice, potrebno je odstraniti sav višak vlage i ostaviti samo koliko je potrebno za latentni život semena. Tokom ovog postupka, bitno je da nema loma, ili da je u što manjem procentu, odnosno, očekuje se da troškovi eksploatacije budu minimalni a kvalitet sušenja visok.
Poljoprivrednici uglavnom ne žele da zavise od velikih firmi za sušenje i hteli bi da imaju vlastitu sušaru ili silos. Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo raspisuje konkurs u vezi podizanja tehnološke i tehničke opremljenosti malih poljoprivrednih gazdinstava.
Sva gazdinstva, koja se nalaze u aktivnom statusu, imaće priliku da konkurišu za sredstva, tj. subvencije u poljoprivredi. Ona se odnose na nabavku opreme, mašina… U nastavku teksta, pročitajte sve detalje koji bi mogli da vas zanimaju.

Subvencije pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu

Šta je glavni cilj ovog konkursa? Planira se dodeljivanje po jednom konkursu iznos od oko 20 miliona dinara, što je bespovratni kredit, a on može da bude upotrebljen za nabavku mašina za pranje, čišćenje, poliranje, pripremu, sortiranje i pakovanje povrća i voća, za opremanje sušara za lekovito, začinsko i aromatično bilje, za opremu za preradu uljarica, za opremanje hladnjača koje su manjeg kapaciteta, kao i za skladištenje i sakupljanje povrća i voća i njihovu pripremu za tržište, i za nabavku paleta koje služe za skladištenje proizvoda.
U mogućnosti su da konkurišu i pravna i fizička lica, čije se poljoprivredno gazdinstvo nalazi u aktivnom statusu.

IPARD fondovi

U ovom delu teksta objasnićemo šta su tačno IPARD fondovi. Naime, reč je o programu Evropske unije, gde postoje jasna i precizna pravila, kao i bodovne liste koje se prave prema više osnova. Dakle, sve je definisano, a na poljoprivrednicima je da se što bolje uklope u tražene uslove.
IPARD nisu socijalni programi, gde bi jednom poljoprivredniku bilo omogućeno da kupi jedan traktor, kako bi od istog imao novac za sopstvene potrebe. Da bi se dobili krediti za poljoprivredu, neophodno je da se proizvodnja prilagodi normama IPARD fonda i programa.
Niz kriterijuma i pravila koji važe za određeni projekat, a odnose se i na krajnjeg korisnika, moraju da budu ispoštovani, jer neusaglašenost sa samo jednim kriterijumom, može voditi ka tome da poljoprivredni proizvođač bude odbijen za dodelu subvencija u poljoprivredi.
Ljude zanima i kolika je vrednost IPARD fonda u Srbiji? Prema nekim informacijama, poljoprivrednicima će biti namenjeno oko 175 miliona evra, odnosno oko 20 miliona evra po jednoj subvenciji.

Kako dobiti subvencije za poloprivrednike?

A sada i ono najvažnije pitanje, a to je kako uopšte konkurisati i dobiti kredite za poljoprivredu? Kao što smo naveli, postoji strogo propisana procedura, a prvi korak jeste podnošenje prijave Pokrajinskom ministarstvu za poljoprivredu. Dalje sledi ocena te prijave, proverava se prihvatljivost projekta i uslovi.
Koristan savet za poljoprivrednike koji žele da konkurišu za IPARD fond i kredite za poljoprivredu, jeste da naprave analizu svog gazdinstva i poslovanja. Jednostavno, niko sem vas ne može da zna bolje koji su kapaciteti i potencijali jednog poljoprivednog gazdinstva, čime isto raspolaže i slično. Pri toj analitici, fokusirajte se na segmente koji bi mogli da vode ka odbijanju vaše molbe i na one elemente koji bi bili neprihvatljivi. Sledeće što bi trebalo učiniti jeste da se ti nedostaci otklone. Najbolje bi bilo da sve to učinite pre nego što se konkurs i otvori, a ukoliko vremenski ne možete da postignete, naš predlog je da sačekate na sledeću objavu konkursa.
Postoje pravila za šta se novac IPARD fondova sme i za šta ne sme da se upotrebljava. Dakle, može da se koristi za nabavku poljoprivredne mehanizacije, za proizvodnju mesa, mleka, voća i povrća i za njihovu preradu, kao i za seoski turizam.
I pre nego što se obratite Pokrajinskom ministarstvu za poljoprivredu, pokušajte da razmišljate baš kao i oni, koji bi trebalo da vam odobre sredstva: sami procenite da li je vaš projekat prihvatljiv, izvodljiv, da li ima vremenski plan za izvođenje i slično.
Takođe, postoje jasno definisana pravila i za šta novac IPARD fonda ne sme da se koristi. Na primer, ovim subvencijama ne smete da plaćate porez, zakup ili lizing objekta ili zemljišta, carine, putne troškove, sudske troškove i slično, jer IPARD fond nije subvencija od strane države.
Ponude koje dobija Ministarstvo, međusobno su uporedive, i to tako što se svim ponuđačima pošalje identična tehnička specifikacija. Pravila su vrlo striktna, i ni u jednoj stavci se ne sme odstupati, jer sve može na kraju da rezultira odbijanjem molbe za dodelu subvencija u poljoprivredi.
Veoma je važno da imate poslovni plan, i time se pokazuje ekonomska održivost projekta. Ta stavka je važnija vama samima nego Ministarstvu, jer ste vi, zapravo, investitor. U isplativost investicija morate da budete sigurni, tako da je vrlo bitno da se prilikom sastavljanja investicijske studije bude realan. Na osnovu navedenog, vidimo da je poslovni plan zapravo najvažniji dokument kod prijave za dobijanje sredstava. Nakon podnošenja prijave, druga faza je formiranje finansijske konstrukcije, i tu se u priču uključuje banka. Na primer, ako imate plan da se projekat finansira iz kreditnih sredstava, u samoj prijavi trebalo bi da se dostavi jedno pismo u kojem se navodi spremnost banke da finansira projekat.
Kupovina novih ili polovnih sušara takođe može da bude finansirana iz IPARD fondova, a ono što je najvažnije, to je da se ceo projekat mora izvesti kako propisuje ugovor sklopljen između vas i Ministarstva. Krediti za sušare, silose i mnoge druge mašine i opremu za poljoprivredu, mogu uspešno da budu realizovani, ali samo ako se detaljno isplanira svaki korak, i ako se isprate striktno definisana pravila. Za kraj, kao ohrabrenje, navešćemo da pozitivnih i dobrih primera korišćenja subvencija IPARD fondova ima zaista dosta, što sve govori u prilog tome da je potpuno moguće i realno da se ideje, zamisli i poslovni planovi sprovedu u delo, poštujući rokove i naznačene propise i odredbe.